Медицинска Практика „Здравей“ е регистрирано лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, ръководено от

Д-р Захари Петров.

Акцент в работата на практиката са домашните посещения от лекар или медицинска сестра за извършването на прегледи, изследвания, манипулации и различни медицински услуги в дома на пациента.

Д-р Захари Петров е частнопрактикуващ лекар, на свободен график, на разположение на своите пациенти за домашни прегледи и манипулации в гр.София и региона на телефон:

0887 525176

На посочения телефон можете да получите безплатна консултация и съвет за реакция при въпроси относно коронавирус инфекцията

Прегледите в кабинета са само след предварителна уговорка.

  Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!