Прегледите, манипулациите и изследванията в дома на пациента спестяват време и разходи.

Ние организираме домашни посещения от лекар при нужда от:

домашен преглед, изследване или манипулации, като хирургична обработка, превръзки и лечение на рани по домовете поставяне или смяна на „уринарен катетър“ в домашни условия, визита на място за поставяне на назогастрична „сонда за хранене“, поставяне на „абокат“ и „вливания на системи“ по домовете, апликация на медикаменти чрез венозни, мускулни и други инжекции, домашни посещения за вземане на кръв, урина, секрети за различни видове лабораторни изследвания, прегледи по домовете за консултиране на онкологично болни, на стомирани пациенти, домашни палиативни грижи, лечение на болка, домашни посещения за ЕКГ и ехография по домовете, пулсоксиметрия и кислородотерапия в дома на пациента, домашни медицински прегледи, манипулации и диагностично-терапевтични процедури на място в домове за възрастни хора, хосписи и т.н.

Запишете час за домашно посещение от лекар в гр.София и региона на телефон:

0887 525176

На посочения телефон можете да получите безплатна консултация и съвет за реакция при въпроси относно коронавирус инфекцията

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!