Домашният преглед, манипулациите и изследванията в дома на пациента са максимално удобна медицинска услуга, която спестява време и разходи.

Ние организираме прегледи, манипулации, изследвания и различни медицински услуги по домовете при нужда от:

домашен преглед от лекар, домашно посещение от медицинска сестра, домашно посещение от медицински специалист за обработка, превръзки и лечение на рани по домовете, поставяне или смяна на „уринарен катетър“ по домовете, визита на място за поставяне на назогастрична „сонда за захранване“, домашно посещение за поставяне на „абокат“ и „вливания на системи“ (венозни инфузии), апликация на медикаменти чрез венозни, мускулни и други инжекции, домашни посещения за вземане на кръв, урина, секрети за различни видове лабораторни изследвания, прегледи по домовете за консултиране на онкологично болни, на стомирани пациенти, домашни палиативни грижи, лечение на болка, домашни посещения за ЕКГ и ехография по домовете, пулсоксиметрия и кислородотерапия в дома на пациента, домашни медицински прегледи, манипулации и диагностично-терапевтични процедури на място в домове за възрастни хора, хосписи и т.н.

Телефон за записване на час за домашно посещение

0887 525176

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!