При нас можете да разчитате на професионални медицински консултации и второ мнение за вече извършени прегледи и манипулации. Практиката работи със своя мрежа от специалисти в областта на общата и специализирана медицина, които могат да извършат повторен преглед със съответните допълнителни диагностично-терапевтични препоръки. Консултациите тип „второ мнение“ са рутинна част от съвременните медицински стандарти. Целта им не е конфронтация на становища, а разглеждане на вашия проблем в цялост и от различни ъгли за намиране на оптимално решение и избягване на пропуски.

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!