Медицинска Практика „Здравей“ е регистрирано лечебно заведение, което има право да издава необходимите ви медицински документи. По ваше желание, всеки медицински документ, може да бъде преведен на чужд език, в съответствие с международните медицински стандарти и терминология. Напомняме, че медицинските документи се издават само след осъществен преглед.

  • Медицинско свидетелство за работа
  • Медицинско свидетелство за шофьорска книжка
  • Медицинско свидетелство за граждански брак
  • Според състоянието Ви – болничен лист за временна нетрудоспособност
  • Лична амбулаторна карта
  • Консулт за превод на медицинска документация на чужд език – история на заболяването/епикризи, консулти, медико-диагностични изследвания и т.н.

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!