По ваше желание, Д-р Захари Петров може да се ангажира да съблюдава и координира процеса на диагностика или лечение в други лечебни заведения – както в извънболничната, така и в болничната помощ. Присъствието на ваш доверен лекар в диагностично-лечебния процес на всички нива е гарант за професионално отношение при извършването на медицинските услуги.

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!