На телефон 0887 525176 можете да запишете час за домашно посещение от лекар за лечение на различни видове хронични и труднозаздравяващи рани по домовете – рани от залежаване (декубитални рани, декубитуси, декубитални язви, прес улкуси), съдови (артериални, венозни рани), диабетни рани, рани след операция, при онкологични процеси и рани с комбиниран характер. Пациентите с рани обикновено са трудноподвижни – домашното посещение от лекар е максимално удобен начин за навременна профилактика и цялостно лечение на възникналите в хода на заболяването им рани.

Всяка рана е различна както човека, който я носи.

Съвременното ранево лечение се фокусира върху причината за възникване на раните и изисква цялостен общ преглед от лекар и лечение на целия организъм, а не просто прилагане на едно или друго локално средство, мехлем или скъпа превръзка.

След като запишете час, лекарят ще ви посети на посочен адрес за преглед на пациента, обработка на раната, направа на нужната превръзка и изготвяне на индивидуален протокол за ранево лечение. Протоколът за ранево лечение включва конкректни препоръки съобразени с особеностите на съответната рана, пациент и съпътстващите го заболявания. При необходимост може да се изготви план за допълнителни изследвания, консултации, оптимизиране на цялостната медикаментозна терапия, както и индивидуални профилактични мерки за предотвратяване на различните видове усложнения от раните.

Телефон за домашно посещение от лекар за преглед, обработка, превръзки и цялостно лечение на рани:

0887 525176

Подробна тема относно лечението на различните видове рани и най-вече раните от залежаване можете да намерите в нашия форум – раздел лечение на декубитални рани