Здравно обучение и информация

Неразделна част от нашата услуга са здравното обучение и информационните кампании за повишаване здравната култура на нашите пациенти и приятели. Препоръчваме Ви група от медицински сайтове, част от които е и този блог, където лесно можете да откриете професионална и качествена медицинска информация. Можете да посетите още:

Ние Ви изпращаме по-здрави, Вие предайте нататък!