Медицинска Практика „Здравей“ е регистрирано лечебно заведение, което има право да издава необходимите ви медицински документи. По ваше желание, всеки медицински документ, може да бъде преведен на чужд език, в съответствие с международните медицински стандарти и терминология. Напомняме, че медицински документи и становища се издават само след преценка на лекаря и осъществен преглед.

Медицинско свидетелство за работа

Медицинско свидетелство за шофьорска книжка

Медицинско свидетелство за граждански брак

Болничен лист за временна нетрудоспособност

Лична амбулаторна карта

Превод на медицинска документация на чужд език.

Ние ви изпращаме по-здрави, вие предайте нататък!